ReNTOX 100 unit

rentox 100 unit

Tên sản phẩm: ReNTOX 100 unit
Đơn vị sản xuất: PharmaResearch Bio
Thành phần chính: Clostridium Botulinum Toxin Type A
Chất hóa học: Natri Clorua , Albumin
Hiệu năng:
1) Nếp nhăn vùng mắt: Cải thiện tạm thời nếp nhăn vùng mắt từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng hoặc hoạt động cơ cau mày ở người lớn trong độ tuổi từ 19-65
2) Nếp nhăn ngoài vùng mắt: Cải thiện tạm thời nếp nhăn các vùng như khóe miệng, nếp nhăn trán.. trừ trung bình đến nghiêm trọng ở người lớn trong độ tuổi từ 19-65

Comments are closed.