NABOTA 200unit

nabota 200 unit

Tên sản phầm: NABOTA 100unit
Tên tiếng Anh : NABOTA 100unit
Đơn vị sản xuất : Dược phẩm Daewong
Thành phần chính : Botulinum toxin type A
Hiệu năng: Cải thiện các nếp nhăn từ mức trung bình đến nghiêm trọng ở các vùng quanh mắt và hoạt động của cơ cau mày ở người lớn từ độ tuổi 20-65

Comments are closed.