IPCHE

Tên sản phầm: IPCHE
Đơn vị sản xuất: Bioplus
Phân loại: thiết bị y tế
Cách đóng gói: 3mlx 1syringe/hộp
Cách bảo quản: bảo quản trong nhiệt độ phòng ( 1~30℃)
Mục đích sử dụng: cải thiện tạm thời các nếp nhăn trên khuôn mặt

Comments are closed.