S-te cain

Tên sản phẩm: S-te cream Lidocaine
Đơn vị sản xuất: Cires Pharmaceutical INC
Phân loại sản phẩm: dược phẩm
Cách đóng gói: 500gxLidocaine 10.56%
Cách bảo quản: bảo quản ở nhiệt độ phòng (1-30℃)
Mục đích sử dụng: kem bôi tê

Comments are closed.