Innotox 100 unit

INNOTOX 100 unit

Đơn vị sản xuất: Medytox

Thành phần chính: Clostridium Botulinum Toxin Type A 40Unit L- Lượng vừa đủ Methionin

Chất hóa học: Natri Clorua 0.9mg , lượng vừa đủ Polysorbate 20

Hiệu năng: 

Cải thiện tạm thời nếp nhăn vùng mắt từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng hoặc hoạt động cơ cau mày ở người lớn trong độ tuổi từ 20-65

Comments are closed.