Toxta 100 unit

Toxta 100 units

Đơn vị sản xuất: Jetema

Thành phần chính: Clostridium Botulinum Toxin Type A 

Chất hóa học: Natri Clorua , Albumin 

Hiệu năng: 

1) Nếp nhăn vùng mắt: Cải thiện tạm thời nếp nhăn vùng mắt từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng hoặc hoạt động cơ cau mày ở người lớn trong độ tuổi từ 19-65 

2) Nếp nhăn ngoài vùng mắt: Cải thiện tạm thời nếp nhăn các vùng như khóe miệng, nếp nhăn trán.. trừ trung bình đến nghiêm trọng ở người lớn trong độ tuổi từ 19-65

Comments are closed.