The Vitamin C inj

Tên sản phẩm: The Vitamin C inj
Đơn vị sản xuất: L&C BIO
Phân loại sản phẩm: dược phẩm
Quy cách đóng gói: 5ml x 10Amps/ hộp
Cách bảo quản: Bảo quản trong nhiệt độ phòng ( dưới 25℃)
Hiệu quả/ tác dụng: Vitamin C

Comments are closed.