REJURAN Trueskin

rejuran trueskin

Tên sản phẩm: REJURAN TRUESKIN ESSENCE
Đơn vị sản xuất: Pharmaresearch
Phân loại sản phẩm: thiết bị y tế
Quy cách đóng gói: 1mlx 2syringes/hộp
Cách bảo quản: Bảo quản trong nhiệt độ phòng ( 1~30℃)
Mục đích sử dụng: Trẻ hóa toàn bộ khuôn mặt

Comments are closed.