NEO-CAIN Cream 30g

Tên sản phẩm: NEO-CAIN Cream
Đơn vị sản xuất: NeoGenesis
Phân loại sản phẩm: dược phẩm
Cách đóng gói: 30gxLidocaine 10.56%
Cách bảo quản: bảo quản ở nhiệt độ phòng (1-30℃)
Mục đích sử dụng: kem bôi tê

Comments are closed.