NABOTA 50unit

NABOTA 50unit

베트남명: nabota 50unit
English name : NABOTA 50unit
Manufacturer : Dược phẩm Daewong
Main ingredient : Botulinum toxin type A
Efficiency: Cải thiện các nếp nhăn từ mức trung bình đến nghiêm trọng ở các vùng quanh mắt và hoạt động của cơ cau mày ở người lớn từ độ tuổi 20-65

Comments are closed.