NABOTA 100unit

나보타 100유닛

베트남명: nabota 100unit
영문명 : NABOTA 100unit
제조사 : Dược phẩm Daewong
주성분 : Botulinum toxin type A
효능 효과: Cải thiện các nếp nhăn từ mức trung bình đến nghiêm trọng ở các vùng quanh mắt và hoạt động của cơ cau mày ở người lớn từ độ tuổi 20-65

Comments are closed.