Liztox 100

liztox 100 unit

Tên sản phẩm: LIZTOX 100 unit
Tên tiếng Anh: LIZTOX 100 unit
Đơn vị sản xuất: Houmedix Houns
Thành phần chính: Clostridium Botulinum Toxin Type A - 100Unit
Chất hóa học: Natri Clorua, Albumin
Hiệu năng:
1) Nếp nhăn vùng mắt: Cải thiện tạm thời nếp nhăn vùng mắt từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng hoặc hoạt động cơ cau mày ở người lớn trong độ tuổi từ 19-65
2) Nếp nhăn ngoài vùng mắt: Cải thiện tạm thời nếp nhăn các vùng như khóe miệng, nếp nhăn trán.. trừ trung bình đến nghiêm trọng ở người lớn trong độ tuổi từ 19-65

Comments are closed.