Botulax 100 unit

Botulax 100 unit

Đơn vị sản xuất: Hugel

Thành phần chính: Clostridium Botulinum Toxin Type A 

Chất hóa học: Natri Clorua , Albumin 

Chủng tế bào chính: Clostridium Botulinum CBFC26

Hiệu năng: 

1. Cải thiện nếp nhăn mí mắt ở người lớn từ 18 tuổi trở lên

2. Cải thiện tạm thời nếp nhăn vùng mắt từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng hoặc hoạt động cơ cau mày ở người lớn trong độ tuổi từ 18-65

3. Cứng cơ: Điều trị chứng cứng chi trên liên quan đến đột quỵ ở người lớn trên 20 tuổi

4. Điều trị dị dạng chỏm do liệt cứng ở bệnh nhi bại não trên 2 tuổi

5. Cải thiện tạm thời các nếp nhăn đuôi mắt từ trung bình đến nghiêm trọng (nếp nhăn quanh vùng mắt) liên quan đến hoạt động cơ quanh vùng mắt ở người lớn từ 19-65 tuổi

Comments are closed.