THERA

THERA

ผู้ผลิต : Theragen

หมวด : เครื่องสำอาง

หน่วยบรรจุ : 10g e/0.35oz

การเก็บรักษา : เก็บในอุณหภูมิห้อง (1 ~ 30℃)

วัตถุประสงค์ในการใช้ : ใช้รักษาริ้วรอยบนใบหน้าชั่วคราว

Comments are closed.