Finetox 100

finetox 100 unit

ชื่อภาษาเกาหลี : 파인톡스
ชือภาษาอังกฤษ : FineTox 100 unit
บริษัทผู้ผลิต : Daejong Meditec
ส่วนประกอบหลัก : คลอสตริเดียม โบทูลินัม ทอกซิน ชนิด A (Clostridium botulinum type A)
สารเติมแต่ง : โซเดียมคลอไรด์, อัลบูมิน
ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล :
1. รอยย่นระหว่างหัวคิ้ว : เกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างคิ้ว เปลือกตา ซึ่งสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวทำให้เกิดรอยย่นที่คิ้วในระดับปานกลางหรือรุนแรง มองเห็นได้ชัด การฉีดโบท็อกซ์เป็น การรักษาและการแก้ไขรอยย่นระหว่างหัวคิ้วชั่วคราว ในผู้ใหญ่ที่มีอายุ 19 ถึง 65ปี โดยจะไปหยุดการทำงานของสารสื่อประสาทบริเวณรอยต่อของเส้นประสาทกล้ามเนื้อ
2.รอยย่นบริเวณหางตา : เกิดจากการขยับของกล้ามเนื้อรอบดวงตา ทำให้เกิดรอยย่นบริเวณหางคิ้ว ใน่ระดับปานกลาง หรือระดับรุนแรง มองเห็นได้ชัด การฉีดโบท็อกซ์เป็นการรักษาและการแก้ไขรอยย่นบริเวณหางตาชั่วคราว ในผู้ใหญ่ที่มีอายุ 19 ถึง 65ปี โดยจะไปหยุดการทำงานของสารสื่อประสาทบริเวณรอยต่อของเส้นประสาทกล้ามเนื้อ

Comments are closed.